Utfordrende atferd og utviklingshemning. Fra forståelse av årsaker til konkrete tiltak

Mange med utv.hemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Det gis innblikk i ulike årsaker til utfordrende atferd og behandlingsperspektiver. Enkelte temaer vil bli mer dyptgående behandlet.

Dato

Dato: mai 2, 2019
Tidspunkt: 09:15 - 15:15
Registrering: 08:30 - 09:10

Påmeldingsfrist

apr. 10, 2019

Betalingsfrist

mai 2, 2019

Program

08:30 - 09:10


  • Registrering av deltakere og kaffe/te

09:15 - 11:00

Børge Holden


  • Definisjon og forekomst av utfordrende atferd. 
  • Årsaker til utfordrende atferd
  • Hvordan vi kan finne årsaker 
  • Hva vi kan bruke dem til.

11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 15:15

Børge Holden


  • Aktive behandlingsmetoder, det vil si metoder som skal lære personen å forholde seg på andre måter. 
  • Passive behandlingsmetoder,  det vil si metoder som skal forebygge problematferd,  slik at personen ikke har behov for å vise den.
  • Litt om forebygging av problematferd.

- 15:15

Slutt ca. 15:15

Om konferansen/kurset

Ca. 10 % av alle med utviklingshemning som får omsorgstjenester, har utfordrende atferd i form av selvskading, angrep, ødeleggelser og annet. Hos de yngre er prosenten enda høyere. Behandling begynner med å prøve å finne ut hvorfor atferden finner sted, det vil si å gjøre «funksjonelle analyser». Dette lykkes ofte, og det gjennomgås hvordan det kan utføres. Neste steg er å bruke funnene til å uforme behandling. Denne kan gå ut på såkalte aktive tiltak, det vil si å lære personen å forholde seg på nye måter. Den kan også gå ut på mer passive tiltak, det vil si å foreta tilpasninger etter personens ønsker og behov, slik at personen ikke lenger har behov for å vise problematferd. Det siste kan også gå ut på medikasjon. Iblant er det imidlertid vanskelig å finne årsaker til den utfordrende atferden, eller det er vanskelig å gjøre noe med årsaker som vi finner. Da kan vi bruke metoder som kan brukes uavhengig av hvorfor den utfordrende atferden forekommer, alt fra ulike former for hindring til atferdsavtaler. Det vil bli gitt en rekke eksempler på alle hovedformer for behandling. Forebygging av utfordrende atferd tas også opp. Hva som er lovlig og etisk behandling, er en rød tråd gjennom kurset.

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

BEKREFTELSE:

Senest 5 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss. Det er viktig du oppgir korrekt emailadresse. 

FAKTURA:

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter).

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Faktura sendes først ut etter påmeldingsfrist!

VEIBESKRIVELSE:

Kuben ligger godt synlig i Kabelgata 10-12, parallelt med Østre Aker vei. Bygget ligger i Økern Næringspark, som nabo til Hotell 33.

Kuben ligger midt i mellom holdeplassene Økern og Risløkka på T-banens linje 5. Flere busser stopper også på Økern T. Sjekk Ruter for mer info.

 Hvordan gå fra Økern T til Kuben yrkesarena - se http://kubtek.no/?attachment_id=1333

 Parkering: Garasje befinner seg i kjelleretasjen. Den driftes av Europark og parkering koster kr 24/ time og 120/døgn.

Q-Park har parkeringsplasser i Haraldrudveien i tillegg. Her koster det kr 20/time og kr. 150 /døgn

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.