Velkommen til ISOP Seminarer

ISOP Seminarer driver en landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor. Gjennom de senere år har ISOP markert sin stilling som en seriøs kursarrangør med et høyt faglig nivå.

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580

Dato: sep. 22, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12 , Oslo

Krevende arbeidssituasjoner hvor ansatte utsettes for trusler om vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av utvikling hos klientene. Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer ?

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12 Oslo 0580

Dato: okt. 15, 2020

Kuben Yrkesarena Kabelgaten 10-12, Oslo

En som selvskader gjør det for å mestre en sterk følelsesmessig smerte. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging, en form for kommunikasjon. Atferden fyller en rekke psyk. funksj. Hvordan mestre følelsene?

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena Kabelgaten 10-12 Oslo 0580

Dato: nov. 4, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580