Velkommen til ISOP Seminarer

ISOP Seminarer driver en landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor. Gjennom de senere år har ISOP markert sin stilling som en seriøs kursarrangør med et høyt faglig nivå.

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580

Dato: apr. 16, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

Vet du hva om kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580

Dato: mai 26, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

Godt faglig arbeid krever i en del tilfeller at man arbeider målrettet og strukturert i alle ledd av miljøarbeidet. Dette kurset er rettet inn mot forståelse og framgangsmåter for å etablere slik struktur.

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580

Dato: sep. 9, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580