Hvordan kan vi forstå og fremme sped- og småbarns psykiske helse?

Dagen gir en innføring i utviklingspsykologi, tilknytningsteori og mentalisering som et teoretisk og terapeutisk begrep, med forankring i praksis og eksempler på ulike intervensjoner.

Dato

Dato: okt. 15, 2019
Tidspunkt: 09:15 - 15:15
Registrering: 08:30 - 09:10

Påmeldingsfrist

sep. 23, 2019

Betalingsfrist

okt. 14, 2019

Program

08:30 - 09:10

  • Kaffe og registrering av deltakere

09:15 - 11:00

ALEXANDRA TAVARES, INDRA SIMHAN OG KARI VIK  


Risiko- og beskyttelsesfaktorer i svangerskap og den første tida etter fødsel.

Tidlig samspill og ulike psykiske vansker hos mor som kan    gjøre den tidlige perioden vanskelig.

Det viktige tverrfaglige samarbeidet.

Marte Meo som eksempel på tidlig intervensjon.


Eksplisitt og «embodied» mentalisering hos foreldrene –  

hvordan viser mentalisering seg i språk og handling,

hvordan oppstår og viser begrenset mentalisering seg?

Traumer og mentalisering.     

Mentalisering og samspill med sped- og småbarnet

11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 15:15

Fortsettelse av formiddagens temaer.

Tilknytning –

tilknytningsteori,

utredning av tilknytningsstrategi hos barn

tilknytningsbaserte programmer for foreldreveiledning

(trygghetssirkelen- Circle of Security-parenting og emosjonsfokusert foreldre- veiledning)


- 15:15

Slutt: Kurset avsluttes ca. 15.15

Om konferansen/kurset

Barn blir svært tidlig påvirket av og er prisgitt sine omgivelser. Når de nærmeste omsorgsgiverne på grunn av psykisk uhelse, umodenhet, rusmisbruk og/eller relasjonsskader ikke evner å møte barnas emosjonelle, sosiale og fysiske behov har det store helsemessige konsekvenser. Det er klar forskningsmessig evidens for at mye av grunnlaget for psykisk helse legges i de aller første leveår og at foreldres problemer med psykiske lidelser og rus utgjør en alvorlig risikofaktor for utvikling av psykiske problemer. Det er også evidens for at tidlig intervensjon til sped- og småbarn både kan forebygge senere psykisk lidelse, atferdsvansker, reguleringsvansker, emosjonelle skader og tilknytningsforstyrrelser hos barna og samtidig potensere effekten av foreldrebehandling.

Dagen gir en innføring i utviklingspsykologi og tilknytning, med forankring i praksis og eksempler på ulike intervensjoner.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer i svangerskap og den første tida etter fødsel. Tidlig samspill og ulike psykiske vansker hos mor som kan gjøre den tidlige perioden vanskelig. Marte Meo (videobasert veiledning) som eksempel på tidlig intervensjon. Det viktige tverrfaglige samarbeidet.

Mentalisering hos foreldrene – eksplisitt og "embodied" mentalisering. Hvordan viser mentalisering seg i språk og handling, hvordan oppstår og viser      begrenset mentalisering seg? Traumer og mentalisering. Mentalisering og samspill med sped- og småbarn.

Tilknytning – Forskninger har vist at barnets sosio-emosjonelle evner utvikler seg i samspill med stabile og sensitive voksen. I den daglige dansen med sin omsorgsgiver danner barnet indre arbeidsmodeller og tilknytningsstrategi. Hva er tilknytningsteori og hvordan vurderes barnets tilknytningsstrategi? Tilknytningsbaserte programmer for foreldreveiledning (Circle of Security, Emosjonsfokusert foreldreveiledning).

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

BEKREFTELSE:

Senest 5 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss. Det er viktig du oppgir korrekt emailadresse. 

FAKTURA:

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter).

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Faktura sendes først ut etter påmeldingsfrist!

VEIBESKRIVELSE:

Kuben ligger godt synlig i Kabelgata 10-12, parallelt med Østre Aker vei. Bygget ligger i Økern Næringspark, som nabo til Hotell 33.

Kuben ligger midt i mellom holdeplassene Økern og Risløkka på T-banens linje 5. Flere busser stopper også på Økern T. Sjekk Ruter for mer info.

 Hvordan gå fra Økern T til Kuben yrkesarena - se http://kubtek.no/?attachment_id=1333

 Parkering: Garasje befinner seg i kjelleretasjen. Den driftes av Europark og parkering koster kr 24/ time og 120/døgn.

Q-Park har parkeringsplasser i Haraldrudveien i tillegg. Her koster det kr 20/time og 100 /døgn

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.