Barn og traumer

Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser?

Dato

Dato: feb. 5, 2020
Tidspunkt: 09:15 - 15:00
Registrering: 08:30 - 09:10

Påmeldingsfrist

jan. 20, 2020

Betalingsfrist

feb. 4, 2020

Program

08:30 - 09:10

Registrering av deltakere og kaffe/te

09:15 - 11:15

          MARIANNE STRAUME

 • Definisjon av traume
 • Hvordan potentielt traumatiske hendelser påvirker barns utvikling og tilpasning
 • Reaksjoner etter traumatiske hendelser
 • Enkeltstående traumer og kompleks traumatisering
 • Beskyttende faktorer i barns liv
 • Hva påvirker barns mestring og integreringskapasitet

11:15 - 12:00

Lunsj

12:00 - 15:00

         MARIANNE STRAUME

 • Fortsette temaer fra før lunsj
 • Hva voksne skal være oppmerksomme på
 • Hvordan snakke med barn som har opplevd dramatiske hendelser?
 • Psykoedukativ intervensjon
 • Metoder for å hjelpe barn og regulere følelser
 • Konkrete metoder for å hjelpe barn etter potensielt traumatiske hendelser

- 15:00

Slutt: Kurset avsluttes ca. 15.00

Om konferansen/kurset

Kurset vil formidle hvordan barn opplever potensielt traumatiske hendelser og hvilke konsekvenser det kan få for barnas fungering, utvikling og tilknytning. Videre vil det fokuseres på hva voksne rundt barnet skal være oppmerksomme på og  hvordan foreldre og andre viktige voksne i barnas liv kan støtte integrering av  traumatiske hendelser.

Barn er helt avhengig av voksne for å mestre store påkjenninger i livet. Barn har dårligere integreringskapasitet enn voksne og er derfor mer sårbare for å utvikle vansker etter potensielt traumatiske hendelser. Uten klok og omsorgsfull støtte fra foreldre eller andre nære omsorgspersoner vil barn kunne slite med posttraumatiske vansker i lang tid etter en opplevd dramatisk hendelse. Barn kan leve med svært smertefulle minner som påvirker deres fungering i dagliglivet, uten at voksne er klar over dette fordi barn kun unntaksvis forteller andre om for eksempel overgrep og vold. Voksne kan kjenne seg usikre på hvordan de skal stille direkte spørsmål om hva de unge har opplevd selv når hendelser er avdekket. 

Vi skiller ofte mellom enkeltstående traumer som opptrer en gang og som andre er kjent med og komplekse/kroniske traumer eller relasjonstraumer som påføres barna av dem som skulle beskytte dem og som ofte ikke er kjent utenfor familien. Traumatiske hendelser som repeteres i barnas liv, uten at voksne beskytter dem kan påvirke barnas utvikling og voksenliv på svært uheldig måte. Det mest skadelige for barns utvikling er når barn er redd og alene, skal skape mening i det de opplever uten støtte fra trygge voksne, og må fortsette sitt dagligliv uten å kunne forholde seg til traumatiske minner fordi de samtidig må søke omsorg og trygghet hos voksne som påfører dem smerte, frykt og skam.

Kurset vil i fokusere på enkelttraumer og integrering/behandling av disse, og gi innsikt i kompleks traumatisering og dissosiering. Det vil bli gitt eksempler på hvordan jobbe med både enkelttraumer og kompleks traumatisering. Det vil bli gitt eksempler på barn som har opplevd dramatiske enkelthendelser, krig, overgrep, vold og overgrep avdekket av bilder på overgripers pc. 

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

BEKREFTELSE:

Senest 5 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss. Det er viktig du oppgir korrekt emailadresse. 

FAKTURA:

Faktura sendes ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter).

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Faktura sendes først ut etter påmeldingsfrist!

VEIBESKRIVELSE:

Kuben ligger godt synlig i Kabelgata 10-12, parallelt med Østre Aker vei. Bygget ligger i Økern Næringspark, som nabo til Hotell 33.

Kuben ligger midt i mellom holdeplassene Økern og Risløkka på T-banens linje 5. Flere busser stopper også på Økern T. Sjekk Ruter for mer info.

 Hvordan gå fra Økern T til Kuben yrkesarena - se http://kubtek.no/?attachment_id=1333

 Parkering: Garasje befinner seg i kjelleretasjen. Den driftes av Europark og parkering koster kr 24/ time og 120/døgn.

Q-Park har parkeringsplasser i Haraldrudveien i tillegg. Her koster det kr 20/time og 140 /døgn

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema fysisk deltaker. Hvis digital deltaker trykker du på grønn knapp øverst på denne side og går videre derfra.

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.