VOLD, OVERGREP OG OMSORGSSVIKT MOT RISIKOUTSATTE VOKSNE