BARN OG UNGE MED SELVSKADING OG SELVMORDSATFERD. Forståelse og håndtering sett i lys av utviklingspsykologi.