Psykoser hos personer med utviklingshemning

Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utv.hemning? Hvordan skille psykose fra autisme, depresjon, angst, traume eller fysisk smerte? Psykososiale behandlingsprinsipper. Miljøbehandling. Varseltegn og krisehåndtering

Dato

Dato: sep. 4, 2019
Tidspunkt: 09:15 - 15:15
Registrering: 08:30 - 09:10

Påmeldingsfrist

juni 20, 2019

Betalingsfrist

sep. 3, 2019

Program

08:30 - 09:10

Registrering av deltakere og kaffe/te

09:15 - 11:00

          Trine Lise Bakken

  •           Introduksjon – hva er en psykose?
  •           Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utviklingshemning?
  •           Utredning – kjennetegn og vansker.
  •           Differensialdiagnostikk – hvordan skille psykose fra                                     autisme, depresjon, angst,  traume  eller fysisk smerte?

11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 15:15

            Trine Lise Bakken

  •              Psykososiale behandlingsprinsipper.
  •              Miljøbehandling – i kommunale tjenester og psykiatrisk avdeling.
  •              Faser, varseltegn og krisehåndtering.

- 15:15

Slutt ca. kl. 15:15

Om konferansen/kurset

Psykose er en betegnelse som brukes om en gruppe psykiske lidelser hvor fellestrekket er alvorlig forstyrret virkelighetsoppfatning og væremåte. Man har tidligere antatt at mennesker med IQ lavere enn 50 ikke utviklet psykotiske lidelser. Det har også vært hevdet at psykoser ikke lar seg diagnostisere hos personer med begrenset verbalt språk. Dette synet er endret og i dag er det allmenn enighet om at psykoser hos personer med utviklingshemning både lar seg identifisere og også behandle.

Forekomst av psykotiske lidelser hos personer med utviklingshemning antas å være forhøyet sammenliknet med normalbefolkningen, selv om det er gjort få studier av representative utvalg. Også behandling er lite studert, med unntak av enkelte antipsykotiske medikamenter.

Casestudier og kliniske erfaring viser at psykososiale behandlingsmetoder brukt i allmennpsykiatri kan brukes overfor mennesker med utviklingshemning når metodene tilpasses den enkelte klients kognitive nivå og personlige kommunikasjonsstil.

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

BEKREFTELSE:

Senest 5 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss. Det er viktig du oppgir korrekt emailadresse (hvis denne er feil vil informasjon fra oss ikke nå frem) 

FAKTURA:

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter).

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Faktura sendes først ut etter påmeldingsfrist!

VEIBESKRIVELSE:

Kuben ligger godt synlig i Kabelgata 10-12, parallelt med Østre Aker vei. Bygget ligger i Økern Næringspark, som nabo til Hotell 33.

Kuben ligger midt i mellom holdeplassene Økern og Risløkka på T-banens linje 5. Flere busser stopper også på Økern T. Sjekk Ruter for mer info.

 Hvordan gå fra Økern T til Kuben yrkesarena - se http://kubtek.no/?attachment_id=1333

 Parkering: Garasje befinner seg i kjelleretasjen. Den driftes av Europark og parkering koster kr 24/ time og 120/døgn.

Q-Park har parkeringsplasser i Haraldrudveien i tillegg. Her koster det kr 20/time og 120 /døgn

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.