Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

Hvordan kan profesjonelle som møter ungdom med psykiske helseplager forme hjelpen på måter som bidrar til økt opplevelse av mestring og indre styring hos ungdommene?

Dato

Dato: apr. 3, 2019
Tidspunkt: 09:15 - 15:15
Registrering: 08:30 - 09:10

Påmeldingsfrist

mars 14, 2019

Betalingsfrist

apr. 2, 2019

Program

08:30 - 09:10

Registrering av deltakere

09:15 - 11:15

KARI LANGAARD


Psykiske vansker og psykiske lidelser – en grenseoppgang

Et kontekstuelt versus et medisinsk rammeverk for profesjonell samhandling

Ungdoms utvikling – sentrale perspektiver og begreper. 

11:15 - 12:00

Lunsj

12:00 - 15:15

 KARI LANGAARD


Kjennetegn ved en utviklingsfremmende praksis

Profesjonell holdning

Samtalenes retning

Kontekstens betydning for utøvelsen

Samarbeid med foreldre og andre i de unges miljø

Hva voksne skal være oppmerksomme på

Eksempler på utviklingsfremmende samtaler

«Verktøykassen»

Dilemmaer og utfordringer i arbeidet 

- 15:15

Slutt: Kurset avsluttes ca. 15.15

Om konferansen/kurset

Kurset vil formidle hvordan profesjonelle som møter ungdom i sitt daglige arbeid kan bidra til å hjelpe ungdom med psykiske og psykososiale helseplager. Mange studier viser at omfanget av slike problemer er omfattende. For å forhindre at store ungdomsgrupper sykeliggjøres, er det avgjørende at hjelpen formes på måter som involverer ungdommene i sine egne endringsprosesser. Kurset vil presentere måter å samtale med ungdommer på som kan bidra til at de opplever økt indre styring og mestring.

Ungdoms psykiske vansker kan forstås på ulike måter. Hvordan vi forstår slike vansker får betydning for hva som er hjelpsomt. Kurset vil formidle en forståelse av at vanskene må forstås ut fra et utviklingsperspektiv. Ungdoms utvikling kjennetegnes ved at de befinner seg i skjæringspunktet mellom barn og voksen.  Vanskene de presenterer henger sammen med denne utviklingsmessige posisjonen. Dette får betydning for hvordan hjelpen gis. I utformingen av samtalene må det både tas hensyn til ungdoms behov for selvbestemmelse samtidig som de fortsatt trenger støtte fra  foreldre og andre voksne i deres daglige miljø.

Kurset vil presentere relevante utviklingsteoretiske perspektiver og begreper som kan hjelpe den profesjonelle i sitt daglige arbeid. Første del av kurset vil i hovedsak ta for seg forståelse av ungdoms situasjon og hvordan profesjonelle kan bidra på konstruktive måter i deres utviklingsprosesser. Del to vil ha fokus på selve utøvelsen. Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan profesjonelle kan handle i ulike kontekster og hvilke metoder og «verktøy» den profesjonelle har til rådighet.  

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

BEKREFTELSE:

Senest 5 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss. Det er viktig du oppgir korrekt emailadresse. 

FAKTURA:

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter).

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Faktura sendes først ut etter påmeldingsfrist!

VEIBESKRIVELSE:

Kuben ligger godt synlig i Kabelgata 10-12, parallelt med Østre Aker vei. Bygget ligger i Økern Næringspark, som nabo til Hotell 33.

Kuben ligger midt i mellom holdeplassene Økern og Risløkka på T-banens linje 5. Flere busser stopper også på Økern T. Sjekk Ruter for mer info.

 Hvordan gå fra Økern T til Kuben yrkesarena - se http://kubtek.no/?attachment_id=1333

 Parkering: Garasje befinner seg i kjelleretasjen. Den driftes av Europark og parkering koster kr 24/ time og 120/døgn.

Q-Park har parkeringsplasser i Haraldrudveien i tillegg. Her koster det kr 20/time og kr. 150 /døgn

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.