UTFORDRENDE ARBEIDSSITUASJONER. Skal vi «stå i det» for enhver pris – eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse? ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ INTERESSERT I DIGITALT KURS: TRYKK PÅ GRØNN KNAPP ØVERST PÅ SIDEN

Krevende arbeidssituasjoner hvor ansatte utsettes for trusler om vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av utvikling hos klientene. Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer ?

Dato

Dato: sep. 22, 2020
Tidspunkt: 09:00 - 13:00
Registrering: 08:30 - 09:00

Påmeldingsfrist

sep. 19, 2020

Betalingsfrist

sep. 21, 2020

Program

09:00 - 09:00

Kurset begynner

09:00 - 11:00

Anders Johansen

  • Kort om status for arbeidsmiljø innen helse- og omsorgssektoren.
  • Hvilke tiltak kan bidra til å ivareta ansatte som utsettes for belastende arbeidsmiljø over tid?
  • Bruk av funksjonelle analyser for å identifisere årsakssammenhenger til at klienter viser atferd som utfordrer omgivelsene.                                     


11:00 - 11:20

Lunsj

11:20 - 13:00

  • Risiko og risikoakseptkriterier
  • Latente og aktive feilkilder – et risikoanalytisk perspektiv på belastende arbeidsmiljøer.
  • Defusing og debriefing – tiltak for å ivareta ansattes reaksjoner etter utfordrende situasjoner.

- 13:00

Slutt ca. kl. 13:00

Om konferansen/kurset

Kurset tar for seg tematikk knyttet til det å stå i utfordrende arbeidssituasjoner over tid – hvor tjenesteytere utsettes for trusler om vold, vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av egen utvikling hos klientene/tjenestemottakerne. Hva gjør det med oss, når vi er vitne til eller opplever slike situasjoner i arbeidshverdagen? Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer over tid? Hvilke tiltak kan vi implementere for å bedre kunne ivareta våre ansatte og kollegaer som opplever utrygghet, frykt og redsel på jobb?

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.  Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.  Hvis myndighetene setter begrensninger vedr. gjennomførelse av kurset på dette tidspunkt (22.09.20) pga. coronaviruset forbeholdes retten til å utsette kurset til dato hvor myndighetene gir tillatelse til dette.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

FAKTURA:

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter).

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Faktura sendes først ut etter påmeldingsfrist!

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.