Barn som pårørende

Temadagen vil ha fokus på å forstå hvordan barn/unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre og søsken med alvorlig somatisk/ psykisk sykdom. Barn som må ta ansvar de følelsesmessig ikke er modne for.

Dato

Dato: okt. 18, 2017
Tidspunkt: 09:15 - 15:15
Registrering: 08:30 - 09:15

Påmeldingsfrist

sep. 26, 2017

Betalingsfrist

okt. 17, 2017

Program

08:30 - 09:15

Kaffe og registrering av deltakere

09:15 - 11:30

     Marianne Straume


  •  Hva er barns opplevelse og behov når foreldres omsorgsevne svekkes pga sykdom    og rus.
  • Hvordan hjelpe barn å forstå de endringene de opplever. 
  • Kommunikasjon med barn og unge om vanskelige tema. 
  • Veilede foreldre i å kommunisere med barn. 
  • Familieintervensjon.

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 15:15

     Marianne Straume


  • Innblikk i enkle metoder for å hjelpe barn å uttrykke seg, kommunisere.
  • Tilrettelegging sykehus, institusjon.
  • Skole, barnehage og fritidsaktiviteter.
  • Nettverksstøtte til familien.
  • Mange av eksemplene vil være knyttet til alvorlig somatisk sykdom hos søsken, foreldre og tap av søsken og foreldre. Men situasjonen til barn som lever med foreldre med psykisk sykdom og rus vil og bli eksemplifisert.


- 15:15

Slutt

Om konferansen/kurset

Alvorlig sykdom og død i familien kan ramme foreldrenes omsorgssystem slik at barn og unges hverdag påvirkes svært negativt. Temadagen vil ha fokus på å forstå hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre med alvorlig somatisk eller psykisk sykdom og sykdom hos søsken. Det vil og bli lagt vekt på hvordan voksne kan ivareta de unges behov når hverdagen preges av uforutsigbarhet, usikkerhet, bekymring og frykt som følge av sykdom eller død i familien. I enkelte familier er det barna som må ta vare på sine foreldre og får ansvar de følelsesmessig ikke er moden for. Når barn ikke får den beskyttelse og omsorg de har behov for kan dette få konsekvenser for skoleprestasjoner, regulering av følelser, sosial fungering, søvn og tilpasning. Mange har vansker med å forstå de endringene de opplever med sine foreldre og føler seg ofte ensom fordi de ikke kjenner andre som opplever det samme som dem. De kan derfor være usikker på om det de tenker og føler er normalt. Mange av familiene opplever lite støtte i nettverket sitt og får for lite avlastning i å møte de unges behov. Når barn som pårørende møter voksne som ser dem, forstår, gir adekvat støtte og hjelp, kan dette bety en vesentlig forskjell i barn og unges liv og styrke deres mestring og tilpasning.

Kurset vil fokusere på hvordan voksne kan kommunisere med barn og foreldre om vanskelige tema, og hjelpe de unge å forstå de endringene sykdom fører til i livet deres. Det vil bli gitt innblikk i enkle metoder for å kommunisere med barn og unge. Det vil og drøftes hvordan det kan tilrettelegges for å støtte barn og unge som pårørende i helseinstitusjoner, på skole, i barnehage og på fritidsaktiviteter. Mange ganger er nettverket til familier som rammes av alvorlig somatisk og psykisk sykdom en uutnyttet resurs som kjenner seg hjelpeløse fordi de ikke vet hvordan de kan bidra. Temadagen vil og beskrive enkle intervensjoner for å mobilisere familiens nettverk.

I eksempler som benyttes i undervisningen vil det bli lagt vekt på somatisk sykdom, men psykisk sykdom og rusproblematikk vil og bli dekket. Under tema kommunikasjon med barn om vanskelige tema vil det bli mulighet for deltagerne å drøfte slike problemstillinger fra sin arbeidshverdag med barn som pårørende.

Pedagogisk metode: Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Praktisk informasjon

PÅMELDING:

Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

FORBEHOLD:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.  

BEKREFTELSE:

Senest 5 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email (sjekk også spam). Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss.

FAKTURA:

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter) eller pr. post.

Husk å oppgi nøyaktig fakturaadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet. Endringer//ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

TELEFON OG ADRESSE:

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Påmeldingskjema

Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd og krever en gyldig epostadresse.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.
Dette feltet er påkrevd.