Kurs

ISOP Seminarer driver en landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor. Gjennom de senere år har ISOP markert sin stilling som en seriøs kursarrangør med et høyt faglig nivå.

Dato: apr. 16, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

Kurset er avlyst pga. coronaviruset og myndighetenes bestemmelser i den forbindelse.

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580
ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580

Dato: mai 26, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

Godt faglig arbeid krever i en del tilfeller at man arbeider målrettet og strukturert i alle ledd av miljøarbeidet. Dette kurset er rettet inn mot forståelse og framgangsmåter for å etablere slik struktur.

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580

Dato: sep. 9, 2020

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo

ISOP Seminarer
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12 Oslo Norge 0580