Kurs

ISOP Seminarer driver en landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor. Gjennom de senere år har ISOP markert sin stilling som en seriøs kursarrangør med et høyt faglig nivå.

Dato: mars 10, 2021

Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utv.hemning? Hvordan skille psykose fra autisme, depresjon, angst, traume eller fysisk smerte? Psykososiale behandlingsprinsipper. Miljøbehandling. Varseltegn og krisehåndtering

ISOP Seminarer
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: mars 11, 2021

Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Rus og psyk. lidelser. Hvordan psykiske lidelser utløser rusavhengighet, hvordan rus utvikler psyk. lidelser og hvordan rus og psyk. lidelser gjensidige forsterker hverandre.

ISOP Seminarer
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: apr. 14, 2021

Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Denne fagdagen vil belyse hvordan barn og unge opplever å miste nære personer etter langvarig sykdom eller etter plutselige og uventede hendelser. Hvordan barn på ulike alderstrinn forstår og opplever tap og hvilke behov de har.

ISOP Seminarer
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: mai 5, 2021

Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Godt faglig arbeid krever i en del tilfeller at man arbeider målrettet og strukturert i alle ledd av miljøarbeidet. Dette kurset er rettet inn mot forståelse og framgangsmåter for å etablere slik struktur.

ISOP Seminarer
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: mai 6, 2021

Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Vet du hva om kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?

ISOP Seminarer
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: mai 27, 2021

Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Angstsymptomer er blant de aller vanligste psykiske plagene i alle aldersgrupper. Det gjelder også for ungdom og voksne med utviklingshemming. Kurset gir en innføring i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for behandling.

ISOP Seminarer
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden