Kurs

ISOP Seminarer driver en landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor. Gjennom de senere år har ISOP markert sin stilling som en seriøs kursarrangør med et høyt faglig nivå.

Dato: jan. 27, 2021

Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Krevende arbeidssituasjoner hvor ansatte utsettes for trusler om vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av utvikling hos klientene. Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer ?

ISOP Seminarer
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden

Dato: feb. 10, 2021

Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Når barn gjør seg erfaringer med at de aldri blir lyttet til, kan noen barn bli stille og trekke seg tilbake eller gi opp, mens andre kan reagere med å lage en masse støy rundt seg i håp om å bli sett, sier professor Ingrid Lund

ISOP Seminarer
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden

Dato: mars 10, 2021

Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utv.hemning? Hvordan skille psykose fra autisme, depresjon, angst, traume eller fysisk smerte? Psykososiale behandlingsprinsipper. Miljøbehandling. Varseltegn og krisehåndtering

ISOP Seminarer
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: mars 11, 2021

Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,,

Rus og psyk. lidelser. Hvordan psykiske lidelser utløser rusavhengighet, hvordan rus utvikler psyk. lidelser og hvordan rus og psyk. lidelser gjensidige forsterker hverandre.

ISOP Seminarer
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,
Digitalt kurs: Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Dato: apr. 14, 2021

Digitalt kurs,

ISOP Seminarer
Digitalt kurs
Digitalt kurs

Dato: mai 5, 2021

Digitalt kurs,

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemning

ISOP Seminarer
Digitalt kurs
Digitalt kurs

Dato: mai 6, 2021

Digitalt kurs,

Vet du hva om kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?

ISOP Seminarer
Digitalt kurs
Digitalt kurs

Dato: mai 27, 2021

Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden,

Angstsymptomer er blant de aller vanligste psykiske plagene i alle aldersgrupper. Det gjelder også for ungdom og voksne med utviklingshemming. Kurset gir en innføring i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for behandling.

ISOP Seminarer
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden
Digitalt kurs. Informasjon og påmelding: Trykk på grønn knapp øverst på siden