Trine Lise Bakken

Forsker ph.d/cand.san. og psykiatrisk sykepleier

Bakken
Bakken

er forsker ph.d. / cand.san. og psykiatrisk sykepleier. Hun leder Regional kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus og er Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bakken avsluttet i 2010 sitt doktorgradsarbeid, som omfattet indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter og har vært redaktør / medredaktør for fire fagbøker om psykiatri og utviklingshemning.