Marianne Straume

Spesialist i klinisk psykologi

Img 2338
Img 2338

har arbeidet som psykolog i mer enn 25 år og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.

Siden 1995 har hun arbeidet i full klinisk praksis ved Senter for Krisepsykologi. Klinikken hennes omfatter her bla psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering, samt komplisert/traumatisk sorg.
Hun har jobbet med traumegrupper for barn og ungdom som flyktet fra krig og vært klinisk medarbeider på det nasjonale prosjektet ”barn som lever med vold i familien” gjennom 6 år.
Hun har hatt det faglige ansvaret for den kollektive oppfølgingen av etterlatte det første året etter større katastrofer. Siste oppdrag var etter terrorangrepet på Utøya og i Algerie. Hun har hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia.