Kjetil Viken

Viken har 30 års erfaring med arbeid med ulike former for utfordrende atferd. Han har en mastergrad i atferdsanalyse fra University of North Texas og er førstelektor i vernepleierfaglig arbeid ved Høgskolen i Innlandet.

Kjetil Viken Inn No
Kjetil Viken Inn No

I tillegg til arbeidet ved høgskolen er han fag- og kvalitetsrådgiver i Ecura AS som er leverandør av helse- og omsorgstjenester. Kurset i hovedtrekk basert på boka «Atferdsanalytisk miljøbehandling – Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester» som ble utgitt på Gyldendal forlag i 2018. Viken har erfaring fra arbeid i en rekke ulike settinger; videregående skole, tilrettelagte skoletilbud for barn og unge med autisme, høgskole, organisasjonsrådgivning, boliger for mennesker med utviklingshemming og behandlingstilbud for utfordrende atferd. Han har lang erfaring med presentasjon av tema relatert til arbeid med mennesker med behov for tilrettelagte tjenester og underviser til daglig vernepleierstudenter på Lillehammer.