Kirsten Flaten

dosent ved Fakultet for lærar, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Kirsten Flaten
Kirsten Flaten

Av utdanningsbakgrunn har hun lærerutdanning, MA spesialpedagogikk og cand.polit. psykologi. Flaten har arbeidet i PPT og BUP i en årrekke, og er særlig opptatt psykisk helse, angst og forebygging i barnehage og skole. Flaten bidrar inn i fagfeltet gjennom foredrag, artikler og bøker. 

Flaten (2015) (2.utgave) Barn med sosial angst og sjenanse. Kommuneforlaget

Flaten (2019) (2.utgave) Barnehagebarn og angst.