​Kari Vik

Sykepleier, Cand. polit i sosiologi, Marte Meo-terapeut og PhD

141118
141118

Forsker innen sped- og småbarns psykiske helse ved Abup i Kristiansand. Har vært tilknyttet sped- og småbarnsteamet siden 2006. Er særlig opptatt av det tidlige samspillet når nærmeste omsorgsperson strever med psykisk uhelse, viktigheten av å komme tidlig til med hjelp og jobbe kultur- og kontekstsensitivt.