Ingeborg Lunde

Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi,

Q Apeg Ntq Oexlqa Iypvbh Fhrpj Ru Vy Bkgzj Elu Womg 1
Q Apeg Ntq Oexlqa Iypvbh Fhrpj Ru Vy Bkgzj Elu Womg 1

Ingeborg Lunde (f 1975) er psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og ansatt ved Oslo universitetssykehus i et psykiatrisk akutt-team for ungdom. Hun har tidligere vært spesialrådgiver innen selvmordsforebygging ved RVTS-Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), og arbeidet der mye med kompetanseheving og fagutvikling innen ulike deler av hjelpeapparatet. Lunde har flere års erfaring fra arbeid med barn og unges psykiske helse, bl. a fra BUP og barnevern, og har arbeidet spesielt mye med ungdom som selvskader og har kroniske selvmordstanker. Hun har videreutdanning innen dialektisk atferdsterapi, som er en av de anbefalte behandlingsformene for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og vedvarende selvmordsatferd.