Indra Simhan

Spesialist i barnepsykiatri,

121118
121118

Overlege og PhD-kandidat i Sped- og småbarnsteamet ved Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse (ABUP) Kristiansand. Har jobbet med både voksne og barn, og i mange år jobbet spesifikt med sped- og småbarn og deres familier.  Det kliniske arbeidet omfatter barn med traumer, tilknytningsforstyrrelser, utviklingsvansker, spisevansker, og andre tilstander.  Indra har utdanning i psykoanalytisk terapi med barn, mentaliseringsbasert individualterapi og Marte Meo-videoveiledning.