Børge Holden

er psykolog og har en doktorgrad i psykologi

Holden
Holden

Han arbeider ved Avdeling for habilitering i   Hedmark, og i Helse Stavanger. Han har skrevet en mengde faglitteratur i form av artikler i norsk og internasjonale tidsskrifter, ikke minst om utfordrende atferd. Han har også skrevet flere bøker, blant annet en om utfordrende atferd som kom i ny utgave i 2016, en om miljøbehandling i 2013 og en om atferdsavtaler i 2010.

an arbeider i Habiliteringstjenesten i Hedmark, og i Stavanger kommune. Han har skrevet en mengde faglitteratur i form av artikler i norsk og internasjonale tidsskrifter, ikke minst om utfordrende atferd. Han har også skrevet flere bøker, blant annet en om utfordrende atferd som kom i ny utgave i 2016, og en om atferdsavtaler i 2010.