​Anne Kirsti Ruud

Spesialist i klinisk pedagogikk

Anne Kirsti Ruud
Anne Kirsti Ruud

Anne Kirsti Ruud arbeider ved Nic Waals Institutt. Mye erfaring med samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Har undervist mye om dette temaet – for ansatte i psykiatrien, barnevern, skoler og barnehager. Arbeidet mye med barn utsatt for traumer – vold, seksuelle overgrep, ulike former for omsorgssvikt. Undervist mye sammen med RVTS – om hvordan møte traumeutsatte barn/ungdom. Opptatt av hvordan kommunisere med barn og ungdom på en måte som gjør at vi ikke krenker deres verdighet. Har skrevet boken «Hvorfor spurte ingen meg».